GSK Ústí nad Labem

Ústecký pohár

Závod Ústecký pohár pořádaný naším oddílem měl v roce 2020 oslavit jubilejní 30. ročník svého trvání. Vzhledem k opatření vlády a vývoje epideomologické situace je termín konání závodu přeložen na září roku 2021.

Pribeh GSK Usti Pribeh GSK Usti

Docvičná 2021

Zveme všechny naše gymnastky a jejich rodiny na Docvičnou, která se letos bude konat na břehu jezera Milada v těsné blízkosti hlavní pláže (viz. přiložená mapa) ve středu 23. 6. 2021 od 16 hodin. Na hlavní pláži je možnost občerstvení, sportovního vyžití i zapůjčení šlapadel. Kdo chce, může si vzít i brusle a využít inline dráhy kolem jezera.


 


11-čvn-2021

Nábor do oddílu 2021

Nábor je určen pro dívky ve věku 4 - 6 let a bud ese konat v tělocvičně Základní a Mateřské školy Nová 1432, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov ve dnech 6.9.2021 a 13.9.2021 od 17:00. 

telefonní kontakt: +420 728 677 665  +420 602 242 578  

e-mail:   info@gsk-usti.cz  

letáček ke stažení:

 


08-čvn-2021

Členské příspěvky duben, květen a červen 2021

Za poslední čtvrtletí tohoto školního roku (duben, květen a červen) byly stanoveny členské příspěvky takto:
skupiny VP-A,VP-B, VP-B1, KP III., KP IV., KP V. : 1000,- Kč
skupina KP I., KPII. a přípravka 2015 : 800,- Kč
skupina přípravky 2016 : 500,- Kč

Úhradu příspěvku na činnost klubu prosím uhraďte do 15.6.2021 proveďte na číslo účtu:212521/0300 . Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjmce uveďte jméno dítěte.


22-kvě-2021

Lékařské prohlídky

Povinností každého člena je mít platnou lékařskou prohlídku. Je tedy nutné, aby rodiče navštívili s dětmi lékaře a lékařskou prohlídku si zařídili. Tato lékařská prohlídka bude potvrzena na formuláři, který se přiloží ke stávající skládačce. Termín lékařské prohlídky necháváme na volbě rodičů, prosíme však, aby tak učinili do konce května, kdy předpokládáme zahájení tréninků ve venkovních prostorách.

Neplatí pro děti, které prohlídku absolvovaly v měsíci listopad, prosinec 2020, leden, únor 2021.


05-dub-2021

Výběrové letní soustředění

Do konce dubna je třeba zaplatit zálohu na výběrové soustředění. Zaplacením zálohy bude potvrzená účast na tomto soustředění. Tato záloha je nevratná. Informace o připravovaném výběrovém soustředění obdrželi rodiče vybraných dětí.

Pravidelné každoroční soustředění pro všechny děti oddílu GSK proběhne v Ústí nad Labem na UJEPu ve dnech 21.8. -27.8.2021.


05-dub-2021