GSK Ústí nad Labem

Trocha historie

Moderní gymnastika je postavena na myšlenkách I. G. Noverra (1722–1810), který věřil ve vyjádření pocitů a myšlenek skrze pohyby lidského těla. O další rozšíření se zasloužila Catherine E. Beecherová, která v roce 1837 založila Západní Ženský Institut v Ohiu. V jejím gymnastickém programu zvaném půvab bez tance, předváděli mladé ženy pohyby na hudbu.

Zdroj: wikipedie

Pribeh GSK Usti Pribeh GSK Usti

Nábor do oddílu 2021

Nábor je určen pro dívky ve věku 4 - 6 let a bud ese konat v tělocvičně Základní a Mateřské školy Nová 1432, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov ve dnech 6.9.2021 a 13.9.2021 od 17:00. 

telefonní kontakt: +420 728 677 665  +420 602 242 578  

e-mail:   info@gsk-usti.cz  

letáček ke stažení:

 


08-čvn-2021

Členské příspěvky duben, květen a červen 2021

Za poslední čtvrtletí tohoto školního roku (duben, květen a červen) byly stanoveny členské příspěvky takto:
skupiny VP-A,VP-B, VP-B1, KP III., KP IV., KP V. : 1000,- Kč
skupina KP I., KPII. a přípravka 2015 : 800,- Kč
skupina přípravky 2016 : 500,- Kč

Úhradu příspěvku na činnost klubu prosím uhraďte do 15.6.2021 proveďte na číslo účtu:212521/0300 . Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjmce uveďte jméno dítěte.


22-kvě-2021

Lékařské prohlídky

Povinností každého člena je mít platnou lékařskou prohlídku. Je tedy nutné, aby rodiče navštívili s dětmi lékaře a lékařskou prohlídku si zařídili. Tato lékařská prohlídka bude potvrzena na formuláři, který se přiloží ke stávající skládačce. Termín lékařské prohlídky necháváme na volbě rodičů, prosíme však, aby tak učinili do konce května, kdy předpokládáme zahájení tréninků ve venkovních prostorách.

Neplatí pro děti, které prohlídku absolvovaly v měsíci listopad, prosinec 2020, leden, únor 2021.


05-dub-2021

Výběrové letní soustředění

Do konce dubna je třeba zaplatit zálohu na výběrové soustředění. Zaplacením zálohy bude potvrzená účast na tomto soustředění. Tato záloha je nevratná. Informace o připravovaném výběrovém soustředění obdrželi rodiče vybraných dětí.

Pravidelné každoroční soustředění pro všechny děti oddílu GSK proběhne v Ústí nad Labem na UJEPu ve dnech 21.8. -27.8.2021.


05-dub-2021