Zápis ze schůze výboru GSK Ústí nad Labem

16.11.2019

Schůze výboru dne 16.11.2019

Místo konání: Sportovní hala Ústí nad Labem

Přítomni: ing. Libuše Kyralová

Marie Šafrová

Zuzana Albrechtová

Výbor se jednomyslně usnesl na pokutách pro závodnice oddílu, které se nezúčastní závodů bez řádné omluvy a objektivních důvodů, kdy o účasti konkrétní závodnice rozhodne trenér, takto:

jednotlivkyně: 500,- Kč

Neúčast v pódiové skladbě (včetně dvojic a trojic): 1.000,- Kč.

Za objektivní důvody lze považovat pouze takové, které uzná trenér (lékař, nemoc, úraz, vážné rodinné důvody).

V Ústí nad Labem dne 16.11.2019, 9:00 hod.