Vánoční besídka 2019

19.12.2019

Všem našim příznivcům, gymnastkám, trenérkám a jejich rodinám přejeme krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce 2020.
Na čtvrtek 12. prosince 2019 si náš oddíl připravil tradiční vánoční besídku, na které naše děvčata předvedla svým rodičům a prarodičům, kamarádům i dalším svým příznivcům nejen své závodní sestavy, ale některá děvčata si připravila i skladby vytvořené právě pro tuto vánoční besídku. I ta nejmenší děvčátka zacvičila s pomocí starších kamarádek a v případě jedné skupinky i se svou trenérkou Jitkou Špitálskou krásné společné skladby, za které se jim dostalo zaslouženého potlesku.
Věříme, že tato vánoční besídka přispěla k navození té správné vánoční nálady všem, kteří se jí zúčastnili. Všem děvčatům a jejich trenérkám děkujeme za jejich usilovnou práci nejen ve spojení s touto besídkou ale po celý rok. Velký dík patří i všem, kteří nám pomáhají a podporují nás.