Závod ke dni dětí

30.10.2021

Zelený pruh, Střední škola technická

(Zelený pruh 1294, Praha 4, 147 00 )

Kombinovaný program
I. kategorie               2012–2013          (volná BN + povinné švihadlo)
II. kategorie              2010–2012          (volná BN + povinné švihadlo)
III. kategorie             2008–2010          (volný míč + povinná obruč)
IV. kategorie             2005–2008          (volné kužele + povinná stuha)
V. kategorie Ženy     2005 a starší       (2 volné s libovolným náčiním)

V kombinovaném programu je vypsána také soutěž čtyř až pětičlenných družstev, která se skládají z členek z různých kategorií (I., II., III., IV., V.). Pořadí určí součet umístění čtyř nejlepších členek družstva, kdy vyhrává družstvo s nejmenším dosaženým součtem. Při shodě rozhoduje součet známek čtyř nejlepších členek družstva. Každý oddíl může přihlásit 2 družstva, jejichž složení uvede v přihlášce.

Předběžný harmonogram
8:00 – 8:30 prezence závodnic
8:00 – 9:25 rozcvičení na závodní ploše
9:00 – 9:25 porada rozhodčích a trenérů
9:30 slavnostní zahájení závodu
17:30 předpokládané ukončení
Přesný časový rozpis bude zaslán přihlášeným oddílům.

Startovné: 250 Kč za závodnici

Přihlšky do: 9.10.

Umístění Kategorie Zavodnice